Přejít k hlavnímu obsahu
top

Struktury podmíněné nezávislosti: algebraické a geometrické metody

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA13-20012S
Zaměření projektu.
teoretický
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Využití algebraických a geometrických metod je jedním ze současných trendů v moderní statistice.
Záměrem projektu je použít metody kombinatorické optimalizace na problémy s motivací ve statistice a umělé inteligenci.
Cíle jsou rozděleny do tří skupin: cíle týkající se statistického učení struktur Bayesovských sítí a podmíněné nezávislosti, cíle týkající se exponenciálních rodin a grafických modelů a cíle týkající se teorie her a umělé inteligence.
Projekt je zamýšlen jako přirozené pokračování jak výzkumu v oblasti struktur podmíněné nezávislosti tak spolupráce se zahraničními odborníky, jejichž hlavním oborem je kombinatorická optimalizace.
Napsal uživatel kroupa dne