Přejít k hlavnímu obsahu
top

Slepá dekonvoluce obrazu v limitních podmínkách

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA13-29225S
Zaměření projektu.
teoretický
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Našim cílem je řešit jeden ze základních problémů ve zpravování obrazu, kterým je rekonstrukce originálního obrazu z degradovaných měření. Hlavní zdroj degradace je konvoluci s neznámým jádrem. V takovém případě se jedná o problém slepé dekonvoluce, který patří mezi spatně podmíněné inverzní úlohy. Budeme studovat podmínky, za kterých lze jednokanálový problém (jeden degradovaný obraz) převést na vícekanálový (několik různě degradovaných obrazů téže scény), který je lépe podmíněný. Využijeme nových vzorkovacích metod k odhadu aposteriorní distribuce a následně odhadneme neznáme konvoluční jádro a originální obraz. V praxi se setkáváme se složitějšími konvolučními modely, které v projektu musíme řešit. Ve fotografii komplexní pohyb mezi kamerou a objektem vede na prostorově proměnný slepý dekonvoluční problém. V analýze dynamických medicínských dat je nutné uvažovat také slepou separaci signálu. Konfokální mikroskopie musí řešit slepou dekonvoluci ve 3D. Implementuje navržené metody na různých platformách včetně mobilních telefonů.
Napsal uživatel sroubek dne