Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

SQuaRE (Software product Quality Requirements and Evaluation)

Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
SQuaRE (Software product Quality Requirements and Evaluation), je projektem společného technického podvýboru (ISO/IEC JTC1 SC 7) organizací ISO a IEC. UTIA AV ČR, v.v.i. je na základě smlouvy s ÚNMZ zúčastněna na tomto standardizačním procesu. Jde zejména o projekt SQuaRE, neboli řadu standardů ISO/IEC 25000, která řeší problematiku měření a hodnocení jakosti softwarových produktů. Pokud máte o tuto problematiku hlubší zájem je možné domluvit se na přednášce či konzultaci věnované této rozsáhlé problematice podrobněji.
Publikace ÚTIA: 
seznam
04.03.2013 - 13:30