Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Herně-teoretický přístup k vícehodnotovým logikám

Agentura: 
MSMT
Identifikační číslo: 
7AMB13AT014
Zahájení: 
01.01.2013
Ukončení: 
31.12.2014
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Cílem projektu je pokračovat v dlouholeté spolupráci mezi pražským a vídeňským pracovištěm na aplikaci teorie her v oblasti fuzzy logik. Projekt se bude zaměřovat zejména na následující oblasti: a) vzájemný vztah herních sémantik pro fuzzy logiky (dialogické a evaluační hry) a jejich vztah k jiným herním vícehodnotovým sémantikám (pravděpodobnostní sémantika pro logiky podporující nezávislost) b) důsledky herní sémantiky pro studium základních fuzzy logik (např. problematika tzv. bezpečných modelů) c) aplikace kooperativních her v oblasti vícehodnotových logik – formování fuzzy koalic a problém vyjednávání (bargaining) d) aplikace dialogických her pro fuzzy logiky v lingvistice se zaměřením na zobecněné kvantifikátory Výstupem budou články publikované v impaktovaných časopisech.
Publikace ÚTIA: 
seznam
21.01.2014 - 12:25