Přejít k hlavnímu obsahu
top

Invarianty a adaptivní reprezentace digitálních obrazů

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA15-16928S
Zaměření projektu.
teoretický
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Projekt patří do oblasti počítačové analýzy obrazu a rozpoznávání objektů. Zaměřuje se zejména na dvě propojené oblasti: popis objektů
pomocí invariantních příznaků a na fúzi obrazů. Teoretický koncept spočívá ve formulování všech úloh jakožto optimalizačních problémů a
hledání vhodné účelové funkce a algoritmů na její maximalizaci. Navrhujeme reprezentovat objekty pomocí jejich projekcí na vhodně zvolenou
bázi funkcí. Na rozdíl od pevných bází navrhujeme adaptovat bázické funkce na konkrétní obrazová data a úlohu. To umožní vytvořit nové
invariantní reprezentace obrazů s vyšší diskriminabilitou a specificitou. Ve fúzi obrazů využijeme těchto reprezentací
k vývoji pravděpodobnostních fúzovacích metod, pracujících s významně poškozenými snímky a v reálných podmínkách za neurčitosti.
Plánujeme pracovat nejen s tradičními 2D a 3D digitálními snímky, ale i s vektorovými poli, poli toku a kvaterniony.
Projekt předpokládá i praktické aplikace při klasifikaci tvarů v biologii, průmyslovém vidění a při rozpoznávání tváří.


Cílem projektu je vytvořit adaptivní invariantní příznaky pro reprezentaci obrazů a použít je pro vývoj metod obrazové fúze vyšší
úrovně, které budou schopny pracovat za neurčitosti a s významně poškozenými vstupními snímky.
Napsal uživatel flusser dne