Přejít k hlavnímu obsahu

Racionalita a uvažování

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA16-09848S
Zaměření projektu.
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Rychlý rozvoj informatiky a výpočetní techniky, spolu s dostupností mnohých, často si odporujících zdrojů
informace, způsobují, že rozhodovači (jak lidé tak přístroje) jsou informačně přetíženi. Jejich
nedokonalost, tj. omezené poznávací, informační a výpočetní schopnosti, je v nesouladu s rostoucí
složitostí rozhodování, které musí činit při nepřesně a neúplně zadaných cílech. V této situaci i pouhé
oddělení důležité a nedůležité informace klade značné nároky na úsilí vložené do uvažování sloužícího
rozhodování. Úspěch normativních teorií rozhodování pri informacním přetížení a za neurčitosti závisí na
tom, zda berou v potaz úsilí na uvažování vynaložené. Projekt přispěje k řešení tohoto problému
plynoucího z omezené racionality a to pro více rozhodovačů dynamicky se rozhodujích za neurčitosti a
neúplné znalosti v kooperačním či soutěživém režimu. Hledané řešení podpoří normativní bayesovské
dynamické decentralizované rozhodování v rámci ploché kooperační struktury bez koordinátora.
Napsal uživatel vkralova dne