Přejít k hlavnímu obsahu
top

Perfuzní zobrazování v magnetické rezonanci pomocí komprimovaného snímání

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA16-13830S
Zaměření projektu.
teoretický
aplikační
Oblast výzkumu
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Perfuzní analýza je významná experimentální zobrazovací technika používaná pro diagnostiku a hodnocení odezvy terapie. Analýza založená na magnetické rezonanci (MR) napomáhá identifikovat stav a dynamické chování onkologických a kardiovaskulárních onemocnění a umožňuje efektivnější léčbu. MR perfuzní analýza se provádí ze získaných signálů pomocí odhadu parametrů, které popisují vlastnosti tkání. Přesná kvantifikace parametrů komplexních modelů prokrvení tkání vyžaduje vysoký odstup
signálu od šumu a souběžné vysoké prostorové a časové rozlišení. Současné studie ukazují, že metody kvantifikace založené na pokročilých farmakokinetických modelech a slepé dekonvoluci dosáhly svých limitů. Cílem projektu je využít poznatky z oblasti komprimovaného snímání a vyvinout nové metody získávání a rekonstrukce v MR, které berou v úvahu specifika perfuzní analýzy. To povede k výraznému zlepšení v přesnosti odhadu perfuzních parametrů, a tím přispěje k odstranění současných technických bariér a k lepšímu porozumění povahy onemocnění.
Napsal uživatel sorel dne