Přejít k hlavnímu obsahu
top

Řešení inverzních problémů vznikajících při analýze rychle se pohybujících objektů

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA18-05360S
Zaměření projektu.
teoretický
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Objekty, které se pohybují vzhledem k senzoru velkou rychlostí, jsou zaznamenány
rozmazaně. Tak častý jev zatím nebyl překvapivě analyzován v oboru počítačového vidění.
Funkce rozmazání v sobě obsahuje informace o vlastnostech pohybu objektu. Rozmazání tedy
nemusí být přítěž ale nástroj na detekci a sledování rychle se pohybujících objektů. V projektu navrhneme přesné a zároveň použitelné matematické modely a ukážeme řešení odpovídajících inverzních úloh, které jsou složitější než klasická slepá dekonvoluce, protože je v nich přítomna okluze a rozmazání je prostorově proměnné. Snížení složitosti inverzních úloh docílíme vhodnými apriorními znalostmi získanými sledováním těchto objektů z videa a definováním fyzikálně přípustných množin rozmazání s využitím konvolučních neuronových sítí a invariantů k rozmazání. Výsledná metodika kombinující sledování a odstraňování rozmazání nám umožní implementovat nové nástroje analyzující videa, jako např. zvýšení rozlišení v čase nebo vizualizace vektoru úhlové rychlosti a deformací, které nejsou jinak viditelné.
Napsal uživatel sroubek dne