Přejít k hlavnímu obsahu
top

Metody a algoritmy pro analýzu obrazů vektorových a tenzorových polí

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA18-07247S
Zaměření projektu.
teoretický
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Projekt spadá do oblasti počítačového zpracování a rozpoznávání obrazu. Zaměřuje se na
specifický typ dat – vícerozměrná vektorová a tensorová pole. Pomocí vektorových polí se dá
popsat rychlost pohybu částic, optický tok, gradienty, deformační, vodivostní a difusní tensory a
další podobné veličiny. Hodnota každého pixelu je vektor (tensor), jehož kompotenty nelze
zpracovávat nezávisle. Vektorová pole se při různých operacích chovají odlišně než tradiční
skalární obrazy. Tradiční metody, známé z analýzy obrazu, většinou nelze jednoduše adaptovat
pro vektorová pole. Cílem projektu je vývoj metod a algoritmů pro detekci, rozpoznávání a
tracking významných struktur, jako jsou víry, sedlové body, zřídla a další specifické struktury.
Detekce musí být nezávislá na konkrétní pozici, velikosti a tvaru (deformaci) struktury. Výsledky
projektu najdou uplatnění v hydrodynamice, strojírenství, počítačovém vidění, medicíně a
meteorologii.
Napsal uživatel flusser dne