Přejít k hlavnímu obsahu

ASSISLT - Automatizovaný Softwarový Systém pro Logopedickou Terapii

Zahájení
Ukončení
Agentura
TACR
Identifikační číslo
TJ01000181
Zaměření projektu.
aplikační
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Cílem projektu je vytvoření softwarového systému pro podporu terapie poruch řeči
pro dospělé i dětské pacienty s vrozenou i získanou narušenou (oslabenou) motorikou
mluvidel. Systém je zaměřen na individuální léčbu pomocí cvičení, která vedou ke
zlepšení motoriky jazyka a tedy k lepší artikulaci. Systém bude na základě doporučení
terapeuta pro konkrétního pacienta nabízet sestavu cviků, motivovat pomocí
augmented reality, vyhodnocovat provedení terapeutických pohybů a archivovat
jednotlivé seance pro následnou kontrolu. Umožní vyhodnotit harmonogram a celkový
progres logopedické terapie. V dětském módu bude léčba zatraktivněna propojením
pohybu jazyka a objektu v počítačové hře. Základní složkou systému je modul
vyhodnocující hybnost jazyka na základě obrazových dat z webové kamery.
Napsal uživatel zitova dne