Přejít k hlavnímu obsahu
top

Pokročilé matematické metody pro disipativní evoluční systémy

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA17-04301S
Zaměření projektu.
teoretický
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Nové rovnovážné modely v ekonomii a mechanice budou popsány zobecněnými diferenciálními rovnicemi (angl. EGEs) a důkladně analyzovány. Jejich hlavním charakteristickým rysem je přítomnost nehladných a mnohoznačných zobrazení. Budeme studovat různé koncepty řešení systémů těchto zobecněných rovnic a jejich relevanci pro uvažované specifické problémy. Takto postavené zobecněné rovnice podstatně zobecňují ty Biotovy, které se osvědčily jako model v řadě fyzikálních problémů. Navíc také mohou popisovat evoluční Stackelbergovy nebo Nashovy ekvilibriální modely. Jejich matematická analýza poslouží jako platforma pro odvození numerických metod vedoucích k jejich přímým výpočetním řešením, k optimalizaci návrhových proměnných nebo také k identifikaci parametrů pomocí řešení inverzních úloh. Výsledky budou použity k numerickému řešení modelových úloh.
Napsal uživatel kratochvil dne