Přejít k hlavnímu obsahu
top

Účinnost politiky snižování emisí uhlíku

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
21-07494S
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Cílem projektu je kvantitativní analýza dvou nejběžnějších nástrojů kontroly emisí oxidu uhličitého: uhlíkové daně a obchodu s emisemi (tzv. systém Cap and Trade). Pro každý z těchto nástrojů bude zformulován model optimálního řízení - v modelu pro uhlíkovou daň bude řídící proměnnou výška daně, v modelu pro Cap and Trade budou řídícími proměnnými počty povolenek
alokovaných zdarma a načasování aukcí. V obou případech bude uvažována možnost dovozních cel a podpory technologií redukujících emise. Modely budou aplikovány na evropský Cap and Trade systém za účelem predikce jeho chování, možnosti jeho optimalizace a jeho srovnání s hypotetickou možností zavedení uhlíkové daně.
Napsal uživatel branda dne