Přejít k hlavnímu obsahu
top

Pokročilá technologie rychlého určování deformací mostů radarovou interferometrií a její využití v diagnostice

Zahájení
Ukončení
Agentura
MV_CR
Identifikační číslo
VI20192022167
Zaměření projektu.
aplikační
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
WWW
Abstrakt
Hlavním účelem projektu je poskytnout nový nástroj pro rychlou a relativně levnou kontrolu velkého počtu mostních konstrukcí tvořících kritickou infrastrukturu, kterou je nutné sledovat z hlediska bezpečnosti jejich provozu. Účelu bude dosaženo vytvořením pokročilé technologie včetně softwarových nástrojů pro rychlou diagnostiku stavu mostních konstrukcí určováním a monitorováním jejich dynamických i pozvolných deformací prostřednictvím pozemní radarové interferometrie.
Napsal uživatel soukup dne