Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

AS Seminar: Návrh a aplikácia frézovacieho systému pre zvary potrubia

Datum a čas: 
15.05.2017 - 11:00
Místnost: 
Externí přednášející: 
Ing. Oliver Rovný
Pracoviště externího přednášejícího: 
STU Bratislava

Na seminári bude uvedená problematika degradácie hybridních zvarových spojov na parovodných a horúcovodných potrubiach v elektrárňach s konkrétnymi príkladmi z elektrárne Jaslovské Bohunice. Pre opravy zvarov bude predstavené riešenie pomocou frézovacieho systému, najmä jeho mechanická konštrukcia obrábacie hlavy a štruktúra z hľadiska hardvéru a softvéru. Budú zhrnuté dosiahnuté výsledky pri nasadení systému na dvoch kriticky poškodených spojoch v elektrárni Jaslovské Bohunice.

30.08.2022 - 10:30