Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

AS seminář: Probabilistic Distributed Industrial System Monitor

Datum a čas: 
07.12.2015 - 11:00
Místnost: 
Přednášející: 
Tématem semináře bude končící projekt, jehož cílem byl vývoj a implementace metodiky monitorující složitý a hierarchicky uspořádaný systém, například výrobní linku, s důrazem na modularitu a pravděpodobnostní přístup. Kombinací bayesovské statistiky a subjektivní logiky byl získán nástroj umožňující skládat informace o "zdraví" jednotlivých stavebních bloků systému podle pravidel vyplývajících ze struktury daného systému. Budou popsány příklady některých úloh a výsledky testovacího provozu po implementaci v reálném výrobním prostředí.
03.12.2015 - 12:27