Přejít k hlavnímu obsahu
top

AS Seminar: Ultimátní hra s časově proměnnými parametry

Datum a čas
Místnost
Přednášející

Předchozí koncept UG hry, která zohledňovala afektivní rozhodování hráče, byla inovována na základě aktuálních vědeckých poznatků z této oblasti. Jedná se o klasickou ultimátní hru, kdy jeden hráč navrhuje poměr, ve kterém by si spolu s protihráčem mohli rozdělit předem stanovenou fixní finanční částku (příp. množství nějaké komodity). Protihráč tento poměr pouze akceptuje nebo ho může odmítnout. V případě odmítnutí navrženého poměru dělení pak ani jeden z hráčů nezískává nic. Hra probíhá v několika na sobě navazujících kolech. Úloha je koncipována z úhlu protihráče, tj. respondenta, který se snaží nejen "poznat" navrhovatele, ale stejně tak stanovit si optimální strategii. Daný koncept zahrnoval i "náladu" optimalizujícího hráče a jakýsi charakter navrhujícího. Emoční rozpoložení má totiž spolu s povahovými rysy hráče podstatný vliv na způsob rozhodování při hře.

Hlavní úpravy se týkají především použitých modelů, tedy modelu navrhovatele (proposer), který pro svoje rozhodování využívá druhý hráč (responder). Další poznatky pak byly zapracovány do vlastního rozhodovacího pravidla druhého hráče, stejně tak byl upraven model "nálady". Navržené změny by měly realističtěji odrážet reálného hráče.

Napsal uživatel neuner dne