Přejít k hlavnímu obsahu
top

BSc. Téma: Nastavování parametrů rozhodovacích pravidel (Kárný)

Typ práce
bakalářská
Kontakt/telefon
ÚTIA AV ČR, v.v.i., oddělení AS, 266052274

Kvalita algoritmů optimalizovaného rozhodování (odhadování, předpovídání, klasifikace, testování hypotéz, ekonomické, lékařské či politické rozhodování, řízení, atd.) závisí, často kriticky, na volbě jejich parametrů (řád modelů, váha jednotlivých atributů v multikriteriálním rozhodování, pravděpodobnost mutací v genetických algoritmech, atd.). Proto je žádoucí je nastavit, nejlépe automaticky. Práce se zaměřuje na obecné řešení tohoto problému, které je rozhodováním v meta-prostoru parametrů.

Úkoly

1. Seznamte se s bayesovským odhadováním markovských řetězců.
2. Seznamte se s dynamickým programováním v míře nutné pro markovské rozhodovací procesy.
3. Seznamte se s metodikami nastavování parametrů určujících návrh optimálního rozhodovacího pravidla.
4. Navrhněte vlastní rozhodovací pravidlo nastavující parametry zmíněné v bodě 3.
5. Implementujte potřebné algoritmy v prostředí Matlab a experimentálně vyhodnoťte kvalitu Vašeho řešení na jednoduchém příkladě.

Literatura

Doporučená literatura (části vybrané po dohodě se školitelem)

1. V. Peterka, Bayesian System Identification, in P. Eykhoff "Trends and Progress in System Identification", Pergamon Press, Oxford, 239-304, 1981.
2. M. Puterman, Markov decision processes, John Wiley & Sons, 1994.
3. D. P. Bertsekas, Dynamic Programming, Prentice Hall, 1987.
4. A. E. Eiben, S. K. Smit, Parameter tuning for configuring and analyzing evolutionary algorithms, Swarm and Evolutionary Computation 1 (2011) 19–31.
5. M. Kárný, Towards On-Line Tuning of Adaptive-Agent's Multivariate Meta-Parameter, Pattern Recognition Letters, 150, 170-175, 2021

Napsal uživatel neuner dne