Přejít k hlavnímu obsahu
top

ÚTIA Vás vítá

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (ÚTIA) je veřejná výzkumná instituce neuniverzitního typu, zřízená Akademií věd České republiky. ÚTIA provádí základní a aplikovaný výzkum na poli informatiky, zpracování signálů a obrazu, rozpoznávání obrazu, teorie systémů a teorie řízení. Kromě výzkumu je ústav široce zapojen do pregraduálního i postgradualního vzdělávání, vydává časopis Kybernetika a je soudně-znaleckým ústavem v oboru kybernetika a výpočetní technika. ÚTIA se skládá z osmi vědeckých oddělení, výpočetního střediska, knihovny, provozního oddělení a hospodářské správy. V čele ústavu stojí ředitel, Rada pracoviště a Dozorčí rada. Poradním orgánem ředitele je Atestační komise.

Pod Vodárenskou věží 4
182 00, Praha 8
Česká republika

více informací: zde
tel:+420 266 053 111

email: utia (a) utia.cas.cz

ID datové schránky: tx7nvin

 

Napsal uživatel admin dne

Novinky

Náš ústav se aktivně podílí na řešení koronavirové krize. Nedávno získal grant od TAČR Město pro lidi, ne pro virus. Inicátorem projektu a jeho vedoucím řešitelem je Martin Šmíd z oddělení Ekonometrie. Spolu s ním a jeho týmem (A. A. Kuběna, M. Zajíček, K. Vrbenský) se na grantu podílí jako spoluřešitelé Ústav informatiky, Univerzita Karlova a firma PaQ research.

Jitka Kostkova, a PhD student of Jan Flusser, has won the prestigeous Joseph Fourier Prize in Computer Science for her work on invariants of vector fields. The prize is awarded by the French Embassy and ATOS company. Congratulation!

Na Internetovém serveru "MM Průmyslové spektrum" byl uveřejněn rozhovor s prof. Michaelem Šebkem, dlouholetým pracovníkem ÚTIA, bývalým vedoucím oddělení Teorie řízení, nyní vedoucím Katedry řídicí techniky FEL ČVUT. Prof. Šebek se v tomto rozhovoru vyjadřuje k současné situaci v českém průmyslu s ohledem na automatizaci výroby, robotizaci a celkový rozvoj umělé inteligence. Zastřešující koncepci tohoto vývoje, tzv.

The Winter School of the Department of Decision-Making Theory is a popular meeting of students and researchers from the department and collaborating researchers from several Czech institutions as well as guests from abroad. It takes place at the UTIA's chalet. The event is organized by M. Studený  and J.Vomlel. The scientific program covers the research interests of the department MTR UTIA and of our invited guests.

Useful information

Téma chytré, zelené a integrované dopravy bylo identifikováno jako jedno z hlavních společenských výzev v rámci programu Horizon 2020. Strategický inovační program Evropského institutu pro inovace a technologii (EIT) významně přispívá k inovační Evropě. ÚTIA jako člen znalostního a inovačního společenství
EIT Urban Mobility se od počátku tohoto roku aktivně podílí na této výzvě.

The aim of this event concluding the second year of COST Action European Network for Game Theory GAMENET is to present, discuss and share the progress on research made in the working groups of GAMENET: