Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS: HDMR znovu zasahuje

Date: 
2011-01-03 11:30
Room: 
Seminář bude mít dvě části. V první stručně zopakujeme naše dosavadní výsledky použití HDMR aproximace ve stochastickém dynamickém programování. Dále pak nastíníme motivy jež vedly k několikerému přeformulování řešené úlohy a ukážeme si, proč je pocit motání v kruhu pouze zdánlivý. Ve druhé části vyřešíme poslední, nejobecnější formulaci problému, tj. implicitní HDMR aproximaci Bellmanovy rovnice - tentokrát již bez použití dalších přibližných odhadů.
AttachmentSize
PDF icon HDMR znovu zasahuje.pdf1.5 MB
2013-02-24 19:47