Skip to main content
top

Konference Covid v modelech

Date of event

Hlavním cílem konference Covid v modelech je představit veřejnosti pokroky v modelování pandemie COVID-19 a jejích dopadů na společnost. Budou v ní prezentovány dílčí výsledky projektu Město pro lidi, ne pro virus, který je v ÚTIA řešen od 1. 9. 2020 pod vedením Martina Šmída z oddělení Ekonometrie.

Konference se koná on-line v pátek 13. 11. 2020 od 9:20 do 14:20. Jednotlivé příspěvky budou živě přenášeny prostřednictvím YouTube. Videostream konference bude aktivován v den konání konference na stránce https://www.bisop.eu/?page_id=366 .

Konference je společně pořádána Ústavem teorie informace a automatizace, Ústavem informatiky a Centrem pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP). Program konference je dostupný na stránce https://www.facebook.com/events/362053451687665.

 

Submitted by soukup on