Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Nelineární odhad stavu při chybějících měřeních

Date: 
2010-11-29 11:30
Room: 
Seminář se bude zabývat odhadováním stavu pro nelineární časově diskrétní stavový model s omezeným šumem. Uvažujeme případ, že v datech jsou výpadky. Navržený algoritmus řeší úlohu MAP odhadu pomocí metody nelineárního programování.
AttachmentSize
PDF icon sem_101129.pdf318.25 KB
2010-11-29 11:44