Skip to main content
top

Otevřená věda - tým z ÚTIA zvítězil

Date of event

Ve čtvrtek 26.11. 2020 středoškoláci - stážisté programu Otevřená věda - představili výsledky své práce na konferenci Otevřené vědy a jejich úsilí posoudila odborná porota. V kategorii I. vědní oblast - Neživá příroda se na 1. místě umístil tým vedený Dr. Ing. Janem Schierem z oddělení Zpracování obrazové informace - Marie Šimůnková a Jiří Wolker. Téma jejich práce je segmentace dělícího vřeténka ve velkých obrazových datech pomocí konvoluční neuronové sítě DENOISEG. Letos se studentské vědecké konference zúčastnilo 74 talentovaných mladých vědců.

Submitted by zitova on