Institute of Information Theory and Automation

You are here

Aplikace matematiky II

Faculty: 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Semester: 
letní
Course type: 
bakalářský
Current: 
Ne

Obsah přednášky:

  1. Diferenciální rovnice popisující difuzní procesy.
  2. Diferenciální rovnice popisující difuzně-reakční jevy.
  3. Matematický úvod do mechaniky kontinua.
2021-12-22 09:23