Institute of Information Theory and Automation

You are here

Mgr. Jan Žáček, Ph.D.

Position: 
postdoktorand
Mail: 
Research interests: 
ekonomické modelování, makroekonomie, měnová ekonomie
2021-12-16 16:51

Person detail

Fakulta sociálních věd UK