Institute of Information Theory and Automation

You are here

Otevřená věda - povídání o stáži

2021-02-19

Rozhovory o stáži Otevřené vědy, vedené Janem Schierem, najdete na
stránkách Otevřené vědy (volně přístupný) a
Havlíčkobrodského Deníku (paywall). Studenti Jiří Wolker z
Technického lycea SPŠ Stavební v Havlíčkově Brodě a Mária Šimůnková z
Gymnázia Havlíčkův Brod se na této stáži v loňském roce zabývali segmentací dělicího
vřeténka v oocytu v časosběrných 3D obrazových datech ze SPIM
mikroskopu, poskytnutých Laboratoří integrity DNA Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV
ČR.

2021-03-04 14:44