Institute of Information Theory and Automation

You are here

RNDr. Martin Branda, Ph.D.

Position: 
research associate
Mail: 
Room: 
Phone: 
266052844
Research interests: 
stochastic optimization, insurance mathematics
Publications ÚTIA: 
2021-10-17 10:12

Person detail

Duration: 2021 - 2024
Cílem projektu je kvantitativní analýza dvou nejběžnějších nástrojů kontroly emisí oxidu uhličitého: uhlíkové daně a obchodu s emisemi (tzv. systém Cap and Trade).