Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS Seminar: Jak uvést algoritmické obchodování do praxe?

Date: 
2017-01-30 11:00
Room: 
Name of External Lecturer: 
RNDr. Jan Šindelář, Ph.D.
Affiliation of External Lecturer: 
Finematic

V příspěvku Vám představím naši firmu Finematic a popíšu, kam jsme se dostali za dva a půl roku živého obchodování na burze. Krátce povyprávím o naší pomalejší strategii i strategii vysokofrekvenčního obchodování. Na závěr předložím několik zajímavých problémů, o jejichž řešení bychom se mohli pokusit s někým z vás.

2022-08-30 10:28