Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Modelování řídkosti ve faktorové analýze

Date: 
2013-03-04 11:00
Room: 
Model faktorové analýzy obecně předpokládá přítomnost signálu ze zdroje na celé pozorované oblasti, což ale např. u scintigrafie ledvin neplatí. Na semináři bude proto představeno několik přístupů, jak modelovat řídkost v modelu faktorové analýzy a na reprezentativních datech budou demonstrovány a diskutovány výsledky.
2013-02-28 11:13