Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS Seminar: Návrh a aplikácia frézovacieho systému pre zvary potrubia

Date: 
2017-05-15 11:00
Room: 
Name of External Lecturer: 
Ing. Oliver Rovný
Affiliation of External Lecturer: 
STU Bratislava

Na seminári bude uvedená problematika degradácie hybridních zvarových spojov na parovodných a horúcovodných potrubiach v elektrárňach s konkrétnymi príkladmi z elektrárne Jaslovské Bohunice. Pre opravy zvarov bude predstavené riešenie pomocou frézovacieho systému, najmä jeho mechanická konštrukcia obrábacie hlavy a štruktúra z hľadiska hardvéru a softvéru. Budú zhrnuté dosiahnuté výsledky pri nasadení systému na dvoch kriticky poškodených spojoch v elektrárni Jaslovské Bohunice.

2022-08-30 10:30