Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Odhad struktury lineárního modelu, jeho rozšíření a aplikace

Date: 
2014-05-05 11:00
Room: 
Odhad struktury lineárního modelu je dlouho studovaný problém, na němž se dají ukázat výhody Bayesovského přístupu. V přednášce se budeme věnovat řešení pomocí heirarchických apriorních distribucí pomocí metody Variační Bayes. Hlavní výhodou této metody je možnost rozšíření o další neznámé veličiny, například nepozorované složky regresoru. Tento problém se vyskytuje například při identifikaci parametrů synchronních elektrických pohonů. Dále bude představena aplikace metody na problém určení místa úniku radioaktivní látky do ovzduší a na problém rekonstrukce tvaru plasmatu v Tokamaku.
2014-04-30 11:42