Institute of Information Theory and Automation

You are here

seminář AS: Odhadování zdrojového členu při radiačním úniku

Date: 
2015-09-07 11:00
Room: 
Na semináři se budu zabývat odhadováním zdrojového členu při radiačním úniku. Představím několik testovaných pravděpodobnostních modelů zdrojového členu modelujících jeho řídkost či hladkost a modely pro oba předpoklady. Výsledky si ukážeme na reálném experimentu.
2015-09-04 08:34