Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Poměřování (ne)podobnosti pravděpodobnostních distribucí

Date: 
2015-11-02 09:30
Room: 
Seminář se bude věnovat problematice poměřování (ne)podobnosti pravděpodobnostních distribucí s využitím bregmanovských divergencí. Tato třída má velmi pěkné a užitečné vlastnosti zejména pro distribuce z exponenciální rodiny, kde navíc jistým způsobem souvisí s divergencí Kullbackovou-Leiblerovou, jež je ostatně jejím speciálním případem při konkrétní volbě generátoru. Ač abstrakt zní vědecky, seminář bude pojat odlehčenou formou, půjde spíše o hraní s písmenky.
2015-11-02 08:28