Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Pravděpodobnostní distribuovaný monitor - postup v řešení projektu

Date: 
2014-12-08 11:00
Room: 
Na semináři bude podán přehled o pracích na projektu, o aktivitách jednotlivých partnerů a o výhledech do dalšího roku. Zaměříme se na popis činností v rámci ÚTIA a na úkoly, které ze současného stavu vyplývají.
2014-12-03 09:50