Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Probabilistic Distributed Industrial System Monitor

Date: 
2015-12-07 11:00
Room: 
Tématem semináře bude končící projekt, jehož cílem byl vývoj a implementace metodiky monitorující složitý a hierarchicky uspořádaný systém, například výrobní linku, s důrazem na modularitu a pravděpodobnostní přístup. Kombinací bayesovské statistiky a subjektivní logiky byl získán nástroj umožňující skládat informace o "zdraví" jednotlivých stavebních bloků systému podle pravidel vyplývajících ze struktury daného systému. Budou popsány příklady některých úloh a výsledky testovacího provozu po implementaci v reálném výrobním prostředí.
2015-12-03 12:27