Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Rozdělení časových rozestupů pro systémy interagujících částic

Date: 
2014-09-08 11:00
Room: 
Rozdělení časových rozestupů je důležitou charakteristikou dopravního proudu a slouží jako jeden z nástrojů pro posouzení vhodnosti modelů z hlediska simulace dopravy. Systémy interagujících částic na jednorozměrné mřížce jsou markovské procesy, jejichž zkoumání je často odůvodňováno tím, že se jedná o jednoduché modely dopravy. Cílem příspěvku je představit základní koncept pro odvození rozdělení časových rozestupů pro takové procesy ve stacionárním stavu a u jednoduchých příkladů porovnat výsledná rozdělení se základními vlastnostmi reálné dopravy.
AttachmentSize
PDF icon Hrabak_prezentace.pdf6.1 MB
2014-09-08 12:32