Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Simulační výstupy algoritmu řízení světelné signalizace NOMŘÍZ

Date: 
2014-04-07 11:00
Room: 
V příspěvku stručně shrnu výstupy projektu TAČR TA01030603 "Nové metody pro řízení dopravy v kongesci v intravilánu" (NOMŘÍZ), jenž se nachází v posledním roce řešení. Představím modely a přístupy k řízení, v současné době testované pro implementaci ve vývojové verzi nové dopravní ústředny, vyvíjené v rámci projektu. Na příkladech jednoduché dopravní sítě na pražském Zličíně budu demonstrovat funkci a výstupy modelu, vyvinutého v ÚTIA.
2014-04-04 14:36