Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Slepá separace a dekonvoluce dynamických medicínských studií

Date: 
2014-11-10 11:00
Room: 
Seminář se bude věnovat pravděpodobnostním modelům slepé separace a dekonvoluce v dynamických medicínských studiích. Bude představen základní model maticové dekompozice a na jejím základě budou diskutována rozšíření tohoto modelu pomocí modelu dekonvoluce a pomocí předpokladu řídkosti obrazové matice. Model dekonvoluce vnáší do výpočtu i jisté numerické problémy, které budou naznačeny a diskutovány. Výsledky budou demonstrovány na datech z dynamické scintigrafie ledvin a dynamické positronové emisní tomografie.
2014-11-06 14:06