Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Supra-Bayesovská kombinace pravděpodobnostních distribucí – pokračování

Date: 
2014-02-03 11:00
Room: 
Tématem nadcházejícího pondělního semináře bude pasáž týkající se metody Supra-Bayesovské kombinace pravděpodobnostních distribucí. Z předešlých seminářů už víme, že pomocí této metody hledáme odhad neznámé hustoty pravděpodobnosti založený na dodaných datech. Tento odhad má tvar vážené kombinace dodaných dat (hustot pravděpodobnosti). Zabývat se budeme optimalizační úlohou, pomocí které určujeme váhy do výsledné kombinace. Po změně podmínek uvažované optimalizační úlohy dochází ke zlepšení výsledků.
2014-01-23 19:24