Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Vlastnosti portfolií přípustných vzhledem k stochastické dominanci

Date: 
2011-01-10 11:30
Room: 
Lecturer: 
Zmíníme různé přístupy k problému hledání optimálního portfolia z množiny daných aktiv. Blíže představíme koncept stochastické dominance. Budeme se zabývat vlastnostmi množin portfolií přípustných pro investory s různými preferencemi, zejména jejich souvislostí a konvexitou. Ukážeme využití výsledků v praxi.
2011-01-26 12:54