Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Webové prostředí pro atmosferické disperzní výpočty

Date: 
2012-12-10 12:30
Room: 
Na semináři bude stručně představen vývoj nové webové aplikace pro provádění simulačních výpočtů atmosferického disperzního modelu. Když to dobře půjde, tak se na aplikaci i podíváme a zkusíme si spočítat nějaký zajímavý únik z jaderné elektrárny.
2012-12-10 08:10