Skip to main content

AS Seminar: Omezený bayesovský filtr a jeho využití v prediktivním řízení

Date
Room

Seminář představí přibližný bayesovský filtr pro odhad stavů lineárního stavového modelu s rovnoměrným šumem a bude se věnovat jeho využití v prediktivním řízení založeném na stavovém modelu.

Submitted by neuner on