Institute of Information Theory and Automation

You are here

ČSKI seminář: Jak to vidí počítač

Date: 
2014-05-20 14:00
Room: 
Existuje předpoklad, že během roku 2014 bude pořízeno 880 miliard fotografií (Yahoo!). Každou minutu se nahraje na Youtube přes 100 hodin záznamu. Pro účely vědeckého zobrazování se používá široká škála modalit, produkujících dvou- i vícerozměrná data ve stále vyšším rozlišení. Uvedené trendy se odráží v přístupu ke zpracování obrazové informace, kdy volba konkrétního postupu je nahrazována algoritmizací rozhodnutí, jak takováto data zpracovávat na obecnější úrovni. Nedostatečnost jednotlivých řešení je často vyvážena množstvím zpracovávaných dat a použitých metod. Dostupné obrazové informace jsou využívány jako znalostní báze, která muže být zpět začleněna do vývoje metod. V přednášce budou ukázány ilustrující aplikace z několika oblastí.
2014-04-01 10:20