Institute of Information Theory and Automation

You are here

ČSKI seminář: Kompoziční modely s nepřesností

Date: 
2013-10-22 14:00
Room: 

Pravděpodobnostní kompoziční modely vznikly jako alternativa grafických markovských modelů, jejichž nepopulárnějším reprezentantem jsou Bayesovské sítě. Nicméně ne vždy je pravděpodobnostní model tím nejvhodnějším, a proto se během let objevila celá řada teorií „nepřesných pravděpodobností“ (imprecise probabilities). V rámci těchto teorií byly rovněž navrženy modely připomínající svým charakterem Bayesovské sítě.

V přednášce se zaměříme především na teorii evidence a na vztah mezi kompozičními modely a tzv. evidenčními sítěmi.

Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
oddělení matematické teorie rozhodování
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 4
180 00 Praha 8

2021-09-27 09:36