Institute of Information Theory and Automation

You are here

ČSKI seminář: Proč lidé počítají? Co lidé počítají?

Date: 
2013-11-19 14:00
Room: 
Name of External Lecturer: 
Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.

Výpočet je centrálním pojmem informatiky. Je proto s podivem, že po více než šedesáti letech života s počítači nedovedeme přesněji definovat, co je výpočet. Např. neumíme dobře odlišit věci, které provádějí výpočet, od těch ostatních. Ještě hůře, neumíme dobře programovat – neznáme reálný potenciál počítačů. Nevíme, jak mohou generovat novou znalost, normativně rozhodovat a být kreativní. Nemáme definici univerzálních výpočtů, která by nezávisela na simulaci.

V přednášce ukážeme nový pohled na výpočty jako na procesy generující znalosti. Tento přístup otevírá cestu k systematickému zodpovězení předchozích otázek.

Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.
oddělení fundamentálních témat
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 271/2
180 00 Praha 8
E-mail: jiri.wiedermann@cs.cas.cz

2021-09-27 09:37