Institute of Information Theory and Automation

You are here

ČSKI seminář: Částicové stochastické systémy spojované s modelovaním dopravních jevů

Date: 
2014-06-17 14:00
Room: 
V přednášce představíme klasický částicový náhodný proces, ve kterém částice nevznikají ani nezanikají, jen se pohybují mezi uzly a navzájem interagují podle předem daných - náhodných – pravidel. Tyto pak určují konkrétní typ procesu (resp. typ interakcí). Zaměříme se na tzv. Exclusion proces s pravidlem “vyloučení” (= interakce částic plynou z omezení, že každý uzel je obsazen maximálně jednou částicí), tzv. Zero range proces, kde spolu interagují částice “čekající ve stejné frontě”, a jejich některá zobecnění. Rozebereme pojem stacionárního rozdělení takovýchto specifických Markovských procesů, což nám umožní matematický pohled na jev fázového přechodu, který v těchto systémech za určitých podmínek pozorujeme. Charakter zmíněných procesů plus výskyt fázového přechodu vedly řadu autorů k přirovnání: auto = částice, tok aut = průměrný průtok částic a vznik “fantom” zácpy = fázový přechod v daném částicovém systému. Závěr přednášky bude věnován tomu, jak toto “akademické” srovnání může fungovat v modelování reálné dopravy.
2014-05-19 09:24