Institute of Information Theory and Automation

You are here

ČSKI seminář: Stochastické nelineární vlnové rovnice

Date: 
2014-05-06 14:00
Room: 
V přednášce se pokusíme přiblížit, co se ví – anebo zhusta také neví – o náhodných procesech, popsaných nelineárními vlnovými rovnicemi, perturbovanými náhodnou poruchou typu tepelných fluktuací („bílý šum“): existence, jednoznačnost, stacionární stavy... Soustředíme se na otázky, k jejichž pochopení přispěla „pražská škola“ stochastické analysy.
2014-04-07 09:42