Institute of Information Theory and Automation

You are here

ČSKI a DAR seminář: SOUČINOVÉ DISTRIBUČNÍ SMĚSI, II. část: Příklady použití součinových směsí

Date: 
2010-11-02 15:00
Room: 
Druhá část přednášky o součinových směsích se zabývá možnostmi jejich využití při řešení praktických problémů. Úvodem připomeneme některé výpočetní vlastnosti součinových směsí a konkrétní příklady EM algoritmu pro odhad parametrů Bernoulliovské směsi, normální směsi a strukturního modelu směsi s příklady kódu v C++. Předmětem přednášky jsou publikované výsledky použití součinových směsí při rozpoznávání číslic na binárním rastru a rozpoznávání náhodně generovaných obrazců na šachovnici, při klasifikaci textových dokumentů, modelování textur, vyhledávání poruch a odchylek v textuře, při doplňování chybějících částí obrázků, forenzní analýze obrazových dat, vyhodnocování screeningových mamogramů a modelování dat ze sčítání lidu pro účely interaktivní prezentace statistických vlastností.
2010-10-25 14:29