Institute of Information Theory and Automation

You are here

Stochastická dominance a optimalita portfolií

Date: 
2010-10-19 15:00
Room: 
Name of External Lecturer: 
Martin DUNGL
Affiliation of External Lecturer: 
ČVUT Fakulta dopravní
Budeme se zabývat problémem hledání optimálního portfolia podle různých přístupů. Blíže představíme koncept stochastické dominance a jeho využití při řešení daného problému. Pojednáme o vlastnostech množin eficientních vzhledem k různým množinám užitkových funkcí. Shrneme výsledky a jejich dopady na praxi.
2010-10-13 11:02