Institute of Information Theory and Automation

You are here

Supra-bayesovská kombinace pravděpodobnostních distribucí – nedořešené otázky a návrh jejich řešení

Date: 
2010-11-15 14:00
Room: 

Na začátku bude připomenutí úlohy Supra-bayesovského míchání pravděpodobnostní informace. Následovat budou nedořešené otázky, např.:

- volba omezení pro Kerridgeovu nepřesnost dodané pravděpodobnostní informace a neznámého vektoru pravděpodobností mergera)

- přechod od konečného počtu realizací domény (resp. sjednocení domén) zdrojů na nekonečný případ - a nápady, jak dojít k jejich řešení.

2010-11-18 10:09