Skip to main content
top

Bibliography

J. Heřmanská

 1. Heřmanská J., Křížová H., Gebouský Petr, Wald M., Kárný Miroslav, Adámek J., Zimák J.Bayesian Evaluation of Lymphoscintigraphy of Secondary Upper Limb Lymphedema. Abstract , European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging vol.31, p. 454, Annual Congress of the EANM 2004, (Helsinki, FI, 04.09.2004-08.09.2004) [2004]
 2. Heřmanská J., Kárný MiroslavBayesian estimation of effective half-life in dosimetric applications , Computational Statistics and Data Analysis vol.24, 4 (1997), p. 467-482 [1997]
 3. Heřmanská J., Kárný Miroslav, Guy Tatiana Valentine, Jirsa LadislavBiokinetics of 131 I in the human organism , Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry vol.209, 2 (1996), p. 347-353 [1996]
 4. Heřmanská J., Kárný MiroslavEffective half-life estimation: Bayesian solution , Radiation Protection Dosimetry vol.62, 4 (1995), p. 223-232 [1995]
 5. Heřmanská J., Němec J., Blažek T., Kárný MiroslavBayesian prediction of 131 I kinetics , European Journal of Nuclear Medicine vol.21, 8 (1994), p. 870 [1994] Download

 1. Jirsa Ladislav, Varga F., Kárný Miroslav, Heřmanská J.Model of 131I biokinetics in thyroid gland and its implementation for estimation of absorbed doses , Proceedings of the 3rd European Medical and Biological Engineering Conference, p. 1-5, IFMBE, (Prague 2005) , EMBEC'05 /3./, (Prague, CZ, 20.11.2005-25.11.2005) [2005] Download
 2. Heřmanská J., Křížová H., Gebouský Petr, Kárný Miroslav, Wald M.Bayesian evaluation of lymphoscintigraphy of secondary lymphedema of upper limbs , Dny radiační ochrany. Sborník rozšířených abstraktů z 26.konference, p. 103-106, Dny radiační ochrany /26./, (Luhačovice, CZ, 01.11.2004-05.11.2004) [2004]
 3. Heřmanská J., Křížová H., Gebouský Petr, Wald M., Kárný Miroslav, Adámek J.Kvantifikace scintigrafického vyšetření u lymfedému horních končetin. Abstrakt , Dny lékařské biofyziky 2004. Sborník abstraktů, p. 18, Dny lékařské biofyziky /27./, (Černý důl, CZ, 19.05.2004-21.05.2004) [2004]
 4. Heřmanská J., Křížová H., Gebouský Petr, Kárný MiroslavKvantitativní lymfoscintigrafie horních končetin - první zkušenosti. Abstrakt , Dny nukleární mediciny. Abstrakta, p. 88 , Eds: Hofmanová E., Nucleus HK, (Pardubice 2003) , Dny nukleární mediciny /40./, (Pardubice, CZ, 02.10.2003-04.10.2003) [2003]
 5. Varga F., Jirsa Ladislav, Heřmanská J.Význam apriornej informácie pri modelovaní biokinetiky 131I v štítnej žl'aze. Abstrakt , Sborník abstraktů XXVI. dnů lékařské biofyziky, p. 80 , Eds: Foltýnová V., Jirkovský J., Cirýn J., UK 1.LF Praha, (Praha 2003) , Dny lékařské biofyziky /26./, (Senohraby, CZ, 21.05.2003-23.05.2003) [2003]
 6. Heřmanská J., Šámal M., Zimák J., Jirsa Ladislav, Kárný MiroslavPrediction of absorbed therapeutic dose from short diagnostic measurements. Abstract , Conference Abstracts of XXIII Days of Radiation Protection, p. 7-9 , Eds: Losinská J., RPS of Czech Medical Association, (Praha 2000) , Days of Radiation Protection /23./, (Jáchymov, CZ, 28.11.2000-01.12.2000) [2000]
 7. Zimák J., Heřmanská J., Jirsa Ladislav, Kárný Miroslav, Šámal M.Tets of new tools for probabilistic evaluation of radiation load of patients. Abstract , Conference Abstracts of XXIII Days of Radiation Protection, p. 3-4 , Eds: Losinská J., RPS Czech Medical Association, (Praha 2000) , Days of Radiation Protection /23./, (Jáchymov, CZ, 28.11.2000-01.12.2000) [2000]
 8. Heřmanská J., Kárný Miroslav, Zimák J., Jirsa Ladislav, Šámal M.Předpověď terapeutické dávky zlepšeným modelem kinetiky 131I. Abstrakt , Dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí. Abstrakta, p. 29, Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP, (České Budějovice 2000) , Dny nukleární medicíny /37./, (České Budějovice, CZ, 27.09.2000-29.09.2000) [2000]
 9. Augustinová J., Heřmanská J., Zimák J., Jirsa Ladislav, Kárný MiroslavPodklady pro hodnocení kinetiky 131I v provozu KNM FN v Motole. Abstrakt , Dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí. Abstrakta, p. 15, Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP, (České Budějovice 2000) , Dny nukleární medicíny /37./, (České Budějovice, CZ, 27.09.2000-29.09.2000) [2000]
 10. Zimák J., Heřmanská J., Jirsa Ladislav, Kárný Miroslav, Vlček P.Pravděpodobnostní hodnocení radiační zátěže pacientů metodou MIRD. Abstrakt , Dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí. Abstrakta, p. 30, Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP, (České Budějovice 2000) , Dny nukleární medicíny /37./, (České Budějovice, CZ, 27.09.2000-29.09.2000) [2000]
 11. Heřmanská J., Kárný Miroslav, Zimák J., Jirsa Ladislav, Šámal M.Improved Correspondence between Projected and Measured Doses of I-131 Using the New Kinetic Model. Abstract , Congress of the European Association of Nuclear Medicine, p. 917, Springer, (Berlin 2000) , Congress of the European Association of Nuclear Medicine, (Paris, FR, 02.09.2000-06.09.2000) [2000]
 12. Heřmanská J., Zimák J., Jirsa Ladislav, Kárný Miroslav, Racek P.Dose prediction during 131I treatment of thyroid cancer. Abstract , Days of Radiation Hygiene. Abstracts, p. 38-39, Radiation Protection Society, (Praha 1999) , Days of Radiation Hygiene /22./, (Jáchymov, CZ, 16.11.1999-18.11.1999) [1999]
 13. Zimák J., Heřmanská J., Jirsa Ladislav, Kárný MiroslavA tool for evaluating dosimetry-related quantities. Abstract , Days of Radiation Hygiene. Abstracts, p. 124-125, Radiation Protection Society, (Praha 1999) , Days of Radiation Hygiene /22./, (Jáchymov, CZ, 16.11.1999-18.11.1999) [1999]
 14. Zimák J., Heřmanská J., Jirsa Ladislav, Kárný MiroslavProgramový systém JodNew. Abstrakt , Dny nukleární medicíny. Abstrakta, p. 88, Dům techniky, (Ostrava 1999) , Dny nukleární medicíny /36./, (Ostrava, CZ, 14.09.1999-17.09.1999) [1999]
 15. Heřmanská J., Blažek T., Vlček P., Kárný Miroslav, Jirsa LadislavNěkteré biofyzikální parametry ovlivňující léčbu radiojodem. Abstrakt , Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou, p. 43-44, Lekárska fakulta UPJŠ, (Košice 1999) , Dny lékařské biofyziky /22./, (Hrádok pri Jelšave, SK, 25.05.1999-27.05.1999) [1999]
 16. Heřmanská J., Zimák J., Jirsa Ladislav, Regner Albert, Kárný MiroslavKvalita vstupu do MIRD při léčebném využití 131I. Abstrakt , Dny nukleární medicíny. Abstrakta, p. 26, Dům techniky, (Ostrava 1999) , Dny nukleární medicíny /36./, (Ostrava, CZ, 14.09.1999-17.09.1999) [1999]
 17. Heřmanská J., Zimák J., Jirsa Ladislav, Kárný Miroslav, Vošmiková K., Němec J., Blažek T.Initial experience with software system JODNEW for evaluation biophysical characteristics related to treatment of carcinoma of thyroid gland by 131I , Proceedings of the 21st Radiation Hygiene Days, p. 82-86 , Eds: Cabaneková H., Ďurčik M., Nikodemová D., Nuclear Regulatory Authority, (Bratislava 1998) , Radiation Hygiene Days /21./, (Jasná pod Chopkom, SK, 23.11.1998-27.11.1998) [1998]
 18. Heřmanská J., Kárný Miroslav, Jirsa Ladislav, Němec J.Evaluation of biophysical quantities related to the treatment of thyroid diseases , Quantitative Image Analysis in Functional Scintigraphic Imaging, p. 39-42, GAMAMED, (Praha 1998) , Satellite Post-Congress Symposium, (Praha, CZ, 05.09.1998) [1998]
 19. Heřmanská J., Blažek T., Kárný Miroslav, Guy Tatiana Valentine, Jirsa LadislavModelování kinetiky 131 J při léčbě nemocí štítné žlázy , Sborník abstraktů XIX. dnů lékařské biofyziky, p. 13-14, Masarykova univerzita, (Brno 1996) , Biofyzikální dny /19./, (Cikháj, CZ, 29.05.1996-31.05.1996) [1996]
 20. Jirsa L., Heřmanská J., Kárný MiroslavTowards feasible probabilistic estimation of signal on background , Proceedings of the 7th International IMEKO (TC-13) Conference, p. 149-151 , Eds: Kneppo P., Tyšer M., IMEKO, (Stará Lesná 1995) , International IMEKO TC-13 Conference /7./, (Stará Lesná, SK, 06.09.1995-09.09.1995) [1995]
 21. Heřmanská J., Kárný Miroslav, Jirsa L., Blažek T.Problematika odhadování a predikce v nukleární medicíně. Abstrakt , Sborník Biofyzikální dny, p. 25, Společnost nukleární medicíny, (Olomouc 1995) , Biofyzikální dny, (Olomouc, CZ, 00.11.1995-00.11.1995) [1995]
 22. Heřmanská J., Zimák J., Jirsa L., Kárný Miroslav, Němec J., Blažek T.Dozimetrické veličiny v tyroidální diagnostice a terapii. Abstrakt , 32. konference Dny nukleární medicíny, p. 8, Společnost nukleární medicíny, (Košice 1995) , Dny nukleární medicíny /32./, (Košice, SK, 05.09.1995-07.09.1995) [1995]
 23. Heřmanská J., Kárný Miroslav, Guy Tatiana Valentine, Jirsa L., Blažek T., Němec J.Biokinetics of 131I in human organism , Proceedings of the 19th Radiation Hygiene Days, p. 159-164 , Eds: Vladár M., Slovak Medical Ass., (Bratislava 1995) , Radiation Hygiene Days /19./, (Jasná pod Chopkom, SK, 20.11.1995-23.11.1995) [1995]
 24. Heřmanská J., Kárný MiroslavKvantitativní popis kinetiky 131 I v organismu , Dny nukleární mediciny, p. 10, Spol. nukleární mediciny, (Plzeň 1994) , Dny nukleární mediciny /31./, (Plzeň, CZ, 06.09.1994-08.09.1994) [1994]
 25. Heřmanská J., Jirsa L., Kárný MiroslavEffective half-life estimation: Bayesian solution , Radiation Protection Physics, p. 4, Technische Universität, (Dresden 1994) , Symposium Radiation Protection Physics /25./, (Dresden, DE, 26.09.1994-30.09.1994) [1994]
 26. Heřmanská J., Blažek T., Kárný MiroslavBeyond effective half-life characterization of radionuclide dynamics , Radiohygienické dny, p. 78-85, Centrum hygieny záření, (Praha 1994) , Radiohygienické dny /18./, (Jáchymov, CZ, 20.11.1994-22.11.1994) [1994]